کسب در آمد از اینترنت

مدیریت موفق پول

مدیر موفق کیست؟

پول الکترونیک و اثر آن بر نقش بانک مرکزی در مدیریت سیاست پولی

همگام با پیشرفت‌های تکنولوژیکی در زمینه فناوری اطلاعات، استفاده از پول الکترونیکی در مبادلات رواج فراوانی یافته است. جانشینی پول الکترونیک به جای اسکناس و مسکوک منتشره از سوی بانک مرکزی این سؤال را مطرح ساخته است که تا چه اندازه­ این پدیده جدید، کنترل بانک مرکزی بر عرضه پول و اجرای موفق سیاست‌های پولی را تحت الشعاع خود قرار داده است. این مقاله با بررسی اثر استفاده از پول الکترونیک بر عرضه و تقاضای پول، بر آن است تا میزان قدرت بانک مرکزی در کنترل عرضه پول را مورد بررسی قرار دهد. برای این منظور ابتدا تابعی برای تقاضای اسکناس و مسکوک بر اساس مبانی نظری به گونه­ای تصریح شده است که دربردارنده نمادی از رواج پول الکترونیک است. سپس تابع دیگری برای عرضه پول (نقدینگی) با در نظر گرفتن میزان گسترش پول الکترونیکی تنظیم شده است. هر دو معادله با توجه به مباحث همجمعی و با استفاده از روش ARDL به کمک داده‌های سری زمانی سال‌های 1338 تا 1391 برآورد گردیده است. نتایج حاکی از آن است که گسترش استفاده از پول الکترونیک سبب شده است تا تقاضای اسکناس و مسکوک کاهش یافته و در نتیجه با کاهش پایه پولی،‌ قدرت بانک مرکزی در اعمال سیاست‌های پولی کاهش یابد. از سوی دیگر عرضه پول نیز همگام با افزایش استفاده از پول الکترونیک افزایش یافته است. این امر بدان مفهوم است که هر چه استفاده از پول الکترونیک گسترش بیشتری یابد، قدرت بانک مرکزی بر کنترل عرضه پول و اجرای یک سیاست پولی موفق کاهش خواهد یافت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Electronic money and its impact on the role of the Central Bank in conducting monetary policy

نویسندگان [English]

  • Alireza Erfani 1
  • Zahra Norouzi 2

In line with technological developments in the field of information technology, the use of electronic money for transaction purposes is greatly increased. Substitution of electronic money with the notes issued by the central bank has risen the question to what extent this new phenomenon affects the central bank’s control on the money supply and the successful implementation of monetary policy. By analyzing the effects that using electronic money can have on the supply and demand for money, this article tries to assess the power of the Central Bank to control the money supply. For this purpose, we first specify a demand function for notes and coins in such a way that it contains a variable representing the increased usage of electronic money. Then we specify a money supply function (liquidity) at the time that electronic money is boosting. With the aid of co-integration methodology, both equations are estimated by ARDL method and using time series data for the period 1338 to 1391. The results show that the use of electronic money reduces the demand for notes and coins, shrinks the monetary base and limits the power of Central Bank in conducting monetary policy. On the other hand, it is seen that the money supply is expanded along with the increasing use of electronic money. This means that using electronic money reduces the power of the Central Banks to control the money supply and hence the implementation of a successful monetary policy is not feasible.

کلیدواژه‌ها مدیریت موفق پول [English]

  • Electronic money
  • Demand for notes and coins
  • Supply of money
  • Monetary Policy
  • ARDL

مراجع

1- جعفری صمیمی، احمد و علیرضا عرفانی (1383)، آزمون خنثی بودن و ابر خنثی بودن بلند مدت پول در اقتصاد ایران، تحقیقات اقتصادی، شماره 67.

2- سهیلی، کیومرث، شهرام فتاحی و مهرداد جیحونی پور (1393)، اثرات جریان یافتن پول الکترونیک بر حجم اسکناس و مسکوک در گردش مدیریت موفق پول در ایران، پژوهش‌های اقتصادی، سال چهاردهم، شماره 1.

3- کهزادی نوروز و جعفر گچلو (1382)، آثار اقتصادی گسترش کاربرد پول الکترونیکی، با تأکید بر سیاست‌های پولی، برنامه و بودجه، شماره 83.

4- نوفرستی، محمد و ابوالفضل نوفرستی(1382)، برآورد تقاضای اسکناس و مسکوک به روش همجمعی در اقتصاد ایران، راهبرد، مرکز تحقیقات استراتژیک، شماره 29.

6- Arango, C., K. P. Huynh, B. Fung and G. Stuber. (2012). the Changing Landscape for Retail Payments in Canada and the Implications for the Demand for Cash, Bank of Canada Review, autumn.

8- Brunner, K. and Metzler, A. H. (مدیریت موفق پول 1964). Some Further Investigations of Demand and Supply of Money, Journal of Finance, 19.

9- Freedman, مدیریت موفق پول C. (2000). Monetary Policy Implementation: Past, Present and Future – Will Electronic Money Lead to the Eventual Demise of Central Banking?” International Finance vol 2, no 3.

10- Friedman, Benjamin, M. (1999). The future of Monetary Policy: The central Bank as an Army with only a single Corpd? International مدیریت موفق پول Finance, vol 2, no 3.

11- Friedman, M & Schwartz, A. (1963) A Monetary History of United States, 1867- 1960, Princeton University Press, Princeton

12- Fujiki, H. & Tanaka, M. (2009). Demand for Currency, New Technology and the Adoption of Electronic Money: Evidence Using Individual Household Data, Bank of Japan, discussion Paper No. 2009-E-27.

13- Fung, B., Molico, M. and Stuber, G. (2012). Electronic Money and Payments: Recent Developments and Issues, Bank of Canada, Discussion Paper 2014-2.

15- Goodhart, C (2000). Can central banking survive the IT revolution? International Finance, vol 3, no 2.

16- Helleiner, E. (1998). Electronic money: A challenge to the sovereign state? , Journal of International Affairs, Spring98, Vol. 51 Issue 2.

17- Komaromi, A. (2007). The Effect of the Monetary Base on Money Supply- Does the Quantity of Central Bank Money Carry any Information, MNB Bulletin.

18- Korbin, Stephen J. (1997). Electronic Cash and the End of National Markets, Foreign Policy No. 107.

19- Popovska-Kamnar, N., (2014). The Use of Electronic Money and Its Impact on Monetary Policy, JCEBI, Vol.1, No.2.

20- Stewart, D. (1996). The Future of Digital Cash on the Internet JIBC, (the journal of internet banking and commerce).

21- Woodford, M (2000): “Monetary policy in a world without money.” International Finance, vol 3, no 2.

مدیر موفق به چه کسی می‌گویند؟

مدیر موفق کیست؟

مدیر موفق کیست؟

مدیر موفق ،مدیری است که در عین جدیت و سخت گیری بر کارکنان خود، حامی و پشتیبان آنها نیز می‌باشد. چنین مدیر موفقی همواره بر پرسنل خود فشار وارد کرده و آنها را به حرکت و فعالیت می اندازد اما همزمان مشوق و حامی آنها بوده و به آنان انگیزه و انرژی می‌دهد. چنین ویژگی باعث ایجاد انگیزه و افزایش قابلیت های کارکنان شده و همزمان باعث پیشبرد کارها نیز مدیریت موفق پول می‌گردد.

مدیران خوب

مدیر موفق و خوب، پاسخگوی فعالیت‌ها و اقدامات خود و کارکنان‌شان هستند، نه اینکه خود را تافته جدابافته از مجموعه تحت امر بدانند. مدیریت آغاز مسیری پرمسئولیت و خطیر است. هرچند که مدیران از استقلال و آزادی عمل بیشتری برخوردارند، اما این آزادی عمل تنها یک معنا دارد و آن مسئولیت بیشتر است.

مدیران خوب در وهله نخست عملکرد خود را در بوته آزمایش می‌گذارند و می‌دانند که یکی از بزرگ‌ترین مسئولیت‌های ایشان این است که نقاط ضعف خود را شناسایی و با رفع آگاهانه آنها خود را رشد دهند. این مهم، در نهایت به سود کل تیم تمام می‌شود و اسباب انگیزش کارکنان تحت امر را نیز فراهم می‌سازد.

طبقه بندی مدیران از لحاظ تحمل استرس

تیپ A

ویژگی های اصلی این مدیران شامل :
کار همراه با استرس رو می‌پسندند.
کارهای زیر ۳۰% استرس برایشان جذابیت ندارد.
اهل ریسک هستند.
اهل رقابت و جنگیدن هستند.
ادعا بالایی دارند.
از حداکثر توانایی پرسنل خود استفاده میکنند.
تحمل سختی ها را دارند.
کار را به تفریحات ترجیح میدهند.
استراحت ندارند.
آرامش ندارند.

تیپ B

ویژگی اصلی این مدیران شامل :
استرس بالای ۵% را نمیتوانند تحمل کنند.
در فشارهای بالای کاری دچار بیماری میشوند.
در کارهای با استرس موفق نیستند.
در آرامش بهتر نتیجه میگیرند.
از استرس دوری میکنند.
وارد رقابت نمیشوند.
ادعایی ندارند.
اهل لذت و خوش گذرانی هستند.
راحت استراحت میکنند.
تفریح را به کار ترجیح میدهند.
آرامش دارند.
اهل ریسک نیستند.

جذبه مدیریتی

«سیلویا آن هیولِت» در کتاب «Executive Presence» بیان می کند که سه عامل، جذبه‌ی مدیریتی را به وجود می‌آورند:
1- متانت: اینکه چطور رفتار می‌کنید.
2- ارتباط: اینکه چطور صحبت می‌کنید.
3- ظاهر: اینکه چطور به نظر می‌رسید.

هیولت بر این باور است که طرز رفتار شما نشان‌دهنده‌ی اعتماد به نفس و توانایی‌تان برای منتقل کردن افکار و ایده‌هایتان است. او می‌گوید، این روزها، ما برای رهبرانی ارزش قائلیم که آرام و با اعتماد به نفس هستند، نه آنهایی که از سخت‌گیری برای پیدا کردن دنباله‌رو استفاده می‌کنند.

مزایای جذبه‌ی مدیریتی

جذبه‌ی مدیریتی داشتن خیلی فراتر از محبوبیت و قدرت پیدا کردن در بین دیگران است. یکی از مهم‌ترین فواید آن این است که در کاهش استرس به شما کمک می‌کند. مدیرانی که جذبه‌ی مدیریتی دارند و بر لحظه تمرکز می‌کنند، بهتر می‌توانند به روش‌های مختلف با انواع چالش‌ها روبه‌رو شوند.

مطالعه‌ی «روفی پارک» نشان می‌دهد که این مدیران:
درک و تفکر شفافی دارند.
از شجاعت بیشتر، قدرت مجاب کردن بهتر و توانایی در کنترل اختلافات برخوردارند.
تمرکز بیشتری بر اولویت‌ها دارند.
انرژی و اشتیاق بیشتری دارند.
آرام‌تر هستند و بهتر با تغییرات مواجه می‌شوند.
اعتماد به نفس بالاتری نسبت به دیدگاه‌هایشان دارند.

مدیریت موفق پول

قله‌ها و دره‌ها

365 گام تا موفقیت

گفتگو با میلیونرها (8)(گفتگو با جی کانراد لوینسن و جیم مک کن)(نسل نوان دیش)

آیین روابط موثر

پرورش مهارتهای اجتماعی هیجانی رفتاری کودکان (رشد)

تاثیر در اولین برخورد

روانشناسی بازار ارز (آرادکتاب)

کتابخانه موفقیت (مذاکره)

راهکارهایی برای میلیونر شدن

خلق محتوا خلق مشتری

دی وی دی رهایی از فقر (2)

بیاندیشید و ثروتمند شوید

شروعی دوباره

بین زندگی و کار خود تعادل برقرار کنید

سخنران خوبی باشید (فراروان)

سی دی رشد ثبات رشد با ثبات

از این مترجم

افراد موفق چگونه پیشرفت میکنند

پنج زبان عشق برای مجردها

بهترین سال زندگی شما (معیاراندیشه)

برای بهینه‌سازی ارتباط

عشق و محبت همسرتان را بپذیرید تا

تغییر

مهارت در حفظ روابط انسانی

ده ستون ثروت

بیندیشید و ثروتمند شوید

مثل یک مرد فکر کنید مثل یک زن عمل کنید

افراد موفق چگونه برنده می شوند

چگونه از تحلیل قوای روانی در کار پیش‌گیری کنیم

قطار سرعت به سوی ثروت

انگشتان ثروت ساز

پنج زبان معذرت خواهی در عشق

تنها نکته‌ای که لازم است بدانید

همراه شما هستیم | با ما تماس بگیرید

تلفن تماس: 67379000-021

همراه 30بوک
خدمات مشتریان
پیوندهای مفید
شبکه های اجتماعی | با ما همراه باشید
فروشگاه آنلاین کتاب 30بوک

اواسط سال 1393 بود که چند تا جوان، صمیمی، پرانرژی و لبریز از ایده، به‌عنوان یک دارودسته‌ی تبعیدیِ کرمِکتاب دور هم جمع شدیم تا به رویای معرفی و فرستادن کتاب به دوردست‌ترین کتاب‌خوارهای ایران برسیم. ما نه عینک گرد می‌زنیم، نه سبیل بلند داریم (به جز یک مورد) و نه زیاد اهل کافه رفتنیم.

ما تیم بچه‌معمولی‌های 30‌بوک هستیم: ذله‌کننده‌ی سرمایه‌گذارهای دست‌به‌عصا، حامیان تمام‌عیار احمقانه‌ترین و جسورانه‌ترین ایده‌ها، و کَنه‌ی حل غیرممکن‌ترین مسئله‌ها. اگر جوانید (دل‌تان را می‌گوییم!)، یک جای خالی هم برای شما توی بوفه کنار گذاشته‌ایم. به دنیای 30بوک خوش آمدید!

© 1393-1401 | تمامی حقوق این سایت متعلق به فروشگاه اینترنتی کتاب و محصولات فرهنگی 30بوک می باشد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا