مبادله در فارکس

تحلیل کیفی

تحلیل کیفی سبک پوشش غربی جوانان

سبک پوشش جوانان و الگوهای مصرف آنها در پوشش، از مقوله‌های مهم در هویت یابی آنها محسوب شده و نمود عینی طبقه اجتماعی و نشان دهنده سبک زندگی آنها است. افراد با پیروی از سبک‌های مختلف پوشش و لباس سعی در انتساب خود به گروه‌ها و هویت‌های مختلف دارند. این پژوهش تلاش می‌کند به این پرسش پاسخ دهد که چه عناصری، سبک تحلیل کیفی پوشش و انتخاب لباس جوانان را تحت تأثیر قرار می‌دهد و چرا جوانان به لباسهایی با نوشته‌های غربی گرایش پیدا می‌کنند؟ روش پژوهش مورد استفاده در این تحقیق، نظریه مبنایی بوده است. داده‌ها از طریق مصاحبه کیفی عمیق با 25 نفر از جوانان ساری که دارای لباس با سبک و نوشته‌های غربی بوده‌اند به شیوه نمونه­گیری نظری و هدفمند جمع آوری شده است. بر اساس یافته‌ها و مدل نظری توسعه داده شده، می‌توان بیان نمود که خانواده، گروه دوستان و همسالان به عنوان گروه مرجع، همچنین رسانه‌های نوین، از جمله شرایط و عللی هستند که می‌توانند در فرایند شکل گیری سبک پوشش غربی جوانان مؤثر باشند. درکنار این علل، شرایط و زمینه‌های دیگری نظیر ضعف تولیدات داخلی،کیفیت پایین اجناس داخلی و هزینه زیاد، در گرایش جوانان به سبک پوشش غربی مؤثر بوده‌اند. مطالعه نشان می‌دهد پیامد چنین سبکی از پوشش، ایجاد هویت متفاوت با جامعه بومی خواهد بود.

کارکردهای کیفی استفاده از روش «تحلیل محتوا» در فهم احادیث

تحولات جدید علوم حدیث در عصر حاضر را می‌توان پی آمدِ علل طبیعی و وضعی متعددی از جمله گسترش دانش تحلیل کیفی بشری و ضرورت پاسخگویی دقیق و علمی به برخی اختلافات و تعارض‌های موجود در میان روایات دانست. این علل به همراه گسترش این دانش در طول پانزده قرن و عجین شدن آن با برخی ضرورت‌های پژوهشی باعث شده امروزه با پدیده‌های جدیدی در عرصه حدیث پژوهی مواجه باشیم. از جمله این پدیده‌ها، شکل گیری روش‌های تحقیق جدید به منظور پژوهش برای فهم بهتر احادیث است. به نظر می‌رسد آنچه امروز می‌تواند راهگشای فهم بسیاری از متون روایی و نصوص دینی باشد، تجزیه و تحلیل آن‌ها با استفاده از روش‌های علمی و دقیق است.
از جمله این روش‌های علمی، روش «تحلیل محتوا» است که پژوهش‌های انجام شده بر مبنای این روش، نشان داده است که تاکنون این روش از قابلیت‌های بسیار خوبی جهت فهم و نقد احادیث برخوردار بوده و از همین روی پیشنهاد می‌شود محققان و پژوهشگران عرصه علوم دینی به جهت استفاده بهینه از دانش خود و عرضه بهینه آن به گروه‌های مختلف جامعه، از این روش در تحقیقات خود نیز بهره بگیرند. این پژوهش به دنبال آن است تا ضمن بیان برخی از کارکردهای کیفی استفاده از این روش در حوزه فهم احادیث، به معرفی این روش تحقیق میان رشته‌ای بپردازد. مثال‌های بیان شده در این مقاله، تحقیقاتی هستند که مؤلف با استفاده از این روش انجام داده است.

کلیدواژه‌ها

مراجع

ابوغالب زراری، احمد بن محمد، رسالة أبی غالب الزراری إلی ابن ابنه فی ذکر آل أعین، قم: مرکز البحوث و التحقیقات الإسلامیة، 1369.

باردن، لورنس، تحلیل محتوا، ترجمه ملیحه آشتیانی و محمد یمنی دوزی، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1375.

بحرانی، هاشم بن سلیمان، حلیة الأبرار فی أحوال محمد و آله الأطهار (ع)، قم: مؤسسة المعارف الإسلامیة، 1411 ق.

بحرانی، هاشم بن سلیمان، مدینة معاجز الأئمة الاثنی عشر و دلائل الحجج علی البشر، قم: مؤسسة المعارف الإسلامیة، 1413 ق.

جانی پور، محمد و رضا شکرانی، «ره‌آوردهای استفاده از روش «تحلیل محتوا» در فهم احادیث»، مجله پژوهش‌های قرآن و حدیث دانشگاه تهران، سال 46، شماره 2، (1392)، صص 27-57.

جانی پور، محمد، «سیاست و مدیریت سیاسی از منظر امیرالمؤمنین علی (ع)»، فصلنامه پژوهش دینی، شماره 11، (1390).

جانی پور، محمد، اخلاق در جنگ؛ تحلیل محتوای مکاتبات امیرالمؤمنین و معاویه، تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، 1390.

جانی پور، محمد، تحلیل محتوای ادعیه صحیفه رضویه، تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، ویژه نامه همایش صحیفه رضویه، 1391.

جباری، محمد رضا، سازمان وکالت و نقش آن در عصر ائمه (ع)، قم: مؤسسه آموزش پژوهشی امام خمینی (ره)، چاپ اول، 1382.

زرکشی، محمد بن عبدالله، البرهان فی علوم القرآن، به‌کوشش یوسف مرعشلی، بیروت: دارالمعرفة، چاپ دوم، 1415 ق.

عیاشی، محمد بن مسعود، التفسیر، تحقیق سید هاشم رسولی محلاتی، تهران: المکتبة العلمیة الإسلامیة، 1412 ق.

فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی، الوافی، تصحیح ضیاء الدین حسینی اصفهانی، اصفهان: کتابخانه امیرالمؤمنین علی (ع)، 1406 ق.

کیوی، ریمون و کامپنهود، لوک وان، روش تحقیق در علوم اجتماعی، ترجمه عبدالحسین نیک گهر، تهران: انتشارات توتیا، چاپ ششم، 1381.

مفید، محمد بن محمد، الارشاد فی معرفة حجج الله علی العباد، قم: کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، چاپ اول، 1413 ق.

هولستی، آل. آر، تحلیل محتوا در علوم اجتماعی و انسانی، ترجمه نادر سالارزاده امیری، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، 1373.

تجزیه و تحلیل داده ها: کدگذاری داده های پژوهش کیفی

دوره آموزشی «کارگاه آشنایی تجزیه و تحلیل داده ها: کدگذاری داده های پژوهش کیفی» توسط پژوهشکده مطالعات اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در تاریخ 29 فروردین ماه 1401 بصورت مجازی برگزار می‌شود.

هر پژوهشگری که آرزو دارد در تحلیل کیفی کارآمد شود، ‌باید بیاموزد چگونه خوب و روان کدگذاری کند. شایستگی پژوهش کیفی تا اندازه زیادی ریشه در شایستگی پژوهشگر در کدگذاری دارد (استراوس،‌ 1987:‌ 27).

اهمیت و شیوه اجرای تحلیل کیفی پژوهش کیفی و به ویژه «کدگذاری»، بر پژوهشگران و دانشجویان این حوزه پوشیده نیست. «کدگذاری»، بخشی از فرایند پژوهش کیفی است. مفهوم پردازی از داده‌ها اولین قدم در تجزیه و تحلیل به شمار می‌رود. در پژوهش های کیفی،‌ یافته‌ها ممکن است شامل متن نوشته شده مصاحبه ها،‌ یادداشت‌های میدانی مربوط به مشاهده‌های مشارکتی،‌ عکس‌ها، ‌فیلم‌ها،‌ مطالب سایت‌های اینترنتی،‌ مطالب روزنامه‌ها و مجله‌ها، ‌اسناد و . باشد. در دور اول کدگذاری یافته‌های کیفی،‌ مقداری از یافته‌ها که باید تحلیل شود،‌ ممکن است شامل صرفاً یک کلمه،‌ یک بند، ‌یک صفحه کامل یا مجموعه‌ای از تصاویر باشد. در دور دوم فرایند کدگذاری،‌ بخشی از متن که باید تحلیل شود،‌ ممکن است دقیقا شامل همان واحدهایی باشد که در دور اول کدگذاری شده و همچنین ممکن است تکه‌های طولانی‌تری از متن،‌ یادداشت‌های تحلیلی درباره یافته ها‌ و حتی صورت‌بندی دوباره ای از کدهایی باشد که تا این مرحله بسط یافته است.

«کد گذاری» دقیق، مستلزم وقت، مطالعه و تجربه علمی بسیار است. در این درسگفتار، تلاش می شود تا موارد پیش گفته در فرایند انجام پژوهش کیفی، به صورت کاربردی و ساده ارائه گردد. تا دانش‌پژوهانی که کمتر تجربه انجام پژوهش‌های کیفی را داشته اند با بکارگیری آن به نتایج دقیق‌تری دست یابند.

سرفصل‌ها و محتوای دوره آموزشی:

ضرورت تحقیق کیفی

انواع راهبردهای کیفی (روایت پژوهی، پدیدار شناسی، نظریه زمینه ای، مطالعه موردی، ‌قوم نگاری)

روش‌های جمع آوری داده های کیفی

مدیریت داده های کیفی

فرایند گام به گام تحلیل

کدگذاری و مقوله بندی

تفاوت کدها و مضامین

انواع روش های دور اول کدگذاری (کدگذاری انتسابی،‌کل نگر،‌توصیفی،‌ فرایندی و . )

انواع روش های دور دوم کدگذاری (کدگذاری محوری، ‌نظری، ‌الگویی، ‌التقاطی و . )

تفاوت کدگذاری دستی و کدگذاری با نرم افزار مکس کیو دی ای MAXQDA

با هدف افزایش دانش نظری در در حوزه تحلیل داده ها در پژوهش کیفی

ارتقای مهارت عملی در انجام فرایند «کد گذاری»در پژوهش های کیفی

بازآموزی، تقویت و توانمندسازی در تحلیل داده های پژوهشکیفی

آموزش علمی و نظری همراه با تمرین عملی و کارگاهی

شرکت در این دوره برای چه کسانی مفید است؟

شرکت در این دوره برای دانشجویان، پژوهشگران و برای تمامی متخصصان و علاقه‌مندان علوم انسانی مفید است.

شرکت در این دوره آموزشی به دانش‌پذیرانی که علاقه‌مند به فراگیری کار با نرم افزار مکس کیو دی اِی هستند، ‌توصیه می شود.

از آنجا که تحلیل کیفی کارگاه با کار عملی همراه است، علاقه‌مندان می‌بایست رایانه شخصی به‌همراه داشته باشند.

مدت زمان دوره : 4 ساعت ( 2 جلسه 2 ساعته ) 1 روز

زمان برگزاری: روز دوشنبه ساعت 14تا18 تاریخ برگزاری: 29 فروردین ماه 1401

با ارائه گواهینامه معتبر و مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارای ارزش علمی و اداری و قابل ترجمه

در صورت نیاز به شماره 09036200266 پیام بدهید

تهران- بزرگراه کردستان- نبش خیابان دکتر صادق آئینه وند (64 غربی)

مدیریت ترویج دستاوردهای پژوهش های علوم انسانی

روش های ثبت نام
۱ هزینه ثبت نام ۱٬۳۰۰٬۰۰۰ ریال
۲ اعضای هیات علمی حوزه و دانشگاه، همکاران پژوهشگاه،طلاب و دانشجویان ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال
۳ ثبت نام کنندگان گروهی (حداقل ۵ نفر) ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال

مکان : پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی(آنلاین)

تاریخ : از ۲۹ فروردین ۱۴۰۱ تا ۲۹ فروردین ۱۴۰۱

تاریخ ثبت نام : از ۰۳ فروردین ۱۴۰۱ ساعت ۱۳:۵۴ تا ۳۰ فروردین ۱۴۰۱ ساعت ۱۳:۵۴

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا